bractwo_foto

Działalność Bractwa Kurkowego w Kołobrzegu

Działalność:

  • rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczanych do strzelectwa sportowego, w tym z  prochu czarnego (dymnego) i strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego , sportów obronnych i

    militarnych, w szczególności wśród mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej,

  • popularyzowanie i upowszechnianie strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego i strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego, sportów obronnych i militarnych, w szczególności wśród mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej, kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej,
  • rozpowszechnianie wiedzy historycznej o powiecie kołobrzeskim, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, a w szczególności rozwój powiatu kołobrzeskiego,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • krzewienie uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia.

bractwo_got